Bafeybis

 Bafeybis: Bütünleşik Afet ve Acil durum Erken Uyarı Yönetim ve Bilgi Sistemi; Bütünleşik afet yönetimine uygun, bir afet/acil durum olayında erken uyarı sistemi vasıtasıyla ilk müdahalenin en kısa zamanda yapılabilmesi için kritik noktalara yerleştirilecek sensör teknolojileri ve iletişim ağları kullanılarak zararların büyümeden önlenmesi, oluşturulacak karar destek sistemi ile de afet ve acil durum türüne göre önceden belirlenmiş olan ilgili süreçlerin başlatılması, takip edilmesi ve kullanılacak olan kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi amaçlanmış olup analiz çalışmaları devam etmektedir.